GULDHORNENES TYDNING

Finn Rasmussen 1990.
ISBN 87-88742-53-9.
271 sider, 140 illustrationer. Alle billedsymboler på Guldhornene fra Gallehus fortolkes ved sammenligning med andre lignende symboler. Hornenes symbolik er en enestående beskrivelse af germanernes religion og verdensopfattelse. kr. 300,00 incl.porto.

 

RUNEKREDSEN

Finn Rasmussen 1996.
ISBN 87-986268-0-9
38 sider. De 24 runer i den ældre runerække gennemgås. Runernes navne, tegnenes form og den magiske betydning omtales. Hele rune- kredsen er en beskrivelse af livets kredsløb. kr. 48,00 incl. porto.

GERMANERNE OG VIKINGERNE -
Myter og magt

Finn Rasmussen 2004.
ISBN 87-986268-1-7
325 sider, 120 illustrationer. En udførlig beskrivelse af Danmarks politiske og religiøse historie i romertid, germanertid og vikingetid til og med kristendommens indførelse. kr.220,00 incl.porto

NYT SYN PÅ TRELLEBORGENE

Finn Rasmussen 2006.
ISBN 87-986268-2-5
109 sider, 38 illustrationer. En ny arkæologisk vurdering viser, at nogle af de store ringborge har været i brug fra vikingetidens begyndelse. De havde en central betydning, og deres form afspejler vikingernes religion. kr 140,00 incl. porto.

                                                                                      

GULDHORNSVÆGTEN

Messing. Dekoreret på begge sider med de originale tegninger af Guldhornene fra Gallehus. Brevvægten vejer op til 1 kg med 1g nøjagtighed. Den kan hænge dekorativt på væggen. kr. 165,00 incl. porto

Alle bøger kan bestilles hos
 
tænk kritisk forlag v/finn rasmussen
frederiksværksgade 7B, 1,tv
31907904
f@finse.dk
bankkonto:  6610 1358098