SPACE = play/pause HØJRE PIL = næste slide VENSTRE PIL = forrige slide <